Obsah

Uveřejnění veřejných zakázek je k disposici na portálu Vhodné uveřejnění veřejných zakázek :

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296341?tabs[xenorganization_detail_orders]=1

 

Rozhledna

Rozhledna-Smlouva o dílo na zhotovení stavby

 

Kanalizace a ČOV Sosnová

Smlouva o dílo_ zpracování dokumentace pro ÚR_Kanalizace a ČOV Sosnová

Smlouva o dílo_Dokumentace a investorsko_inženýrská činnost pro společné povolení stavby Kanalizační přípojky v obci Sosnová

 

Rekonstrukce střešní krytiny na budově Sosnová, č.p.11 (Obecní úřad)

Rekonstrukce střešní krytiny na budově Sosnová, č.p.11 (Obecní úřad)

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Sosnová 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace