Obsah

Založena složka - co je hlášeno obecním rozhlasem, budete mít zde k disposici. Věříme, že se tím dostanou všechny důležité informace z obce k Vám - k občanům.

 

11.3.

Český svaz zahrádkářů v obci připomíná svým členům účast na výroční členské schůzi, která se koná v neděli 15.3. od 14.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Obecní úřad oznamuje občanům, že z důvodu zákazu pořádání společenských a kulturních akci s účastí nad 100 osob, který byl vyhlášen a který pokud bude trvat i příští týden-ruší termín konání obecního plesu. V současné době jednáme o náhradním termínu na přelomu měsíce dubna a května. Pokud ani v tomto termínu nebude možno tuto akci uspořádat, bude letošní obecní ples zrušen. Prodané vstupenky bude možno samozřejmě vrátit. Chtěl bych upozornit občany, aby nepodléhali panice a řídili se zdravým rozumem, to se týká i nakupování potravin a ostatních potřeb.

Na základě mimořádného opatření, které bylo vyhlášeno upozorňujeme rodiče dětí, kteří navštěvují základní a střední školy, že tyto jsou od dnešního dne až do odvolání uzavřeny. Mateřská škola v Lichnově je v provozu. Rodiče dětí ze ZŠ Lichnov budou také informováni prostřednictvím bakawebu. 

14.3.

Vzhledem k vyhlášení mimořádných opatření - všechny jsou vyvěšeny na úřední desce a na internetových stránkách obce. Ještě jednou Vás prosím, aby jste nepodléhali panice a řídili se zdravým rozumem a to se týká i nakupování potravin a ostatních potřeb.

Rodiče dětí, které navštěvují MŠ v Lichnově - upozorňuji, že od pondělí 16.3. budou jezdit autobusy jako o prázdninách. Pokud nemáte možnost si děti nechat doma , musíte si dovoz dětí do školky a zpět zabezpečit sami.

Na závěr doporučuji sledovat sdělovací prostředky a v případě potřeby se můžete obrátit na obecní úřad.

Přeji Vám všem klidné a ničím nerušené dny.

15.3.

Na základě rozhodnutí zřizovatele MŠ v Lichnově se tato od pondělí 16.3. až do odvolání uzavírá. O dalších změnách budete informováni.

16.3.

Na základě usnesení Vlády ČR se od dnešního dne zakazuje pohyb osob na celém území ČR. Ve zjednodušené verzi se povoluje např. cesta do zaměstnání, nákup potravin a ostatních potřeb a návštěva lékaře - po tel. domluvě. 

Pan doktor Daňek od dnešního dne uzavřel svou ordinaci a akutní případy bude řešit na základě tel. domluvy.

Připomínám, že od dnešního dne je uzavřena MŠ v Lichnově.

Pokud to není nezbytně nutné omezte návštěvu úřadů včetně obecního úřadu. Placení poplatků a ostatních služeb odložte na pozdější dobu.

Žádám vás o dodržování těchto mimořádných opatření, chráníme tím sebe a své blízké. Buďme zodpovědni a používejmě zdravý rozum.

Všechny důležité informace jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových stránkách obce.

V případě potřeby se obraťte na obecní úřad - pokud možno telefonicky.

16.3.

Vážení spoluobčané na základě vývoje situace a mimořádných opatření, žádáme občany, kteří jsou v naší obci v nucené karanténě, aby toto oznámili na obecním úřadě z důvodu evidence a pomoci s případným zásobováním potravinami nebo léky.

Dále důrazně upozorňuji občany na vyhlášení zákazu volného pohybu osob na celém území, s vyjímkou nákupu potravin, cesty do zaměstnání a k lékaři - po tel. domluvě. Tento zákaz se vztahuje i na bezdůvodné postávání v chodbě u vstupu do obchodu. Neberte toto varování na lehkou váhu, ohrožujete tím nejen sebe, ale hlavně své okolí. Proto buďte zodpovědní a chovejte se podle toho.

Zvažte také návštěvu obecního úřadu, pokud to není nutné, abychom nemuseli úřad uzavřít, tato situace by zkomlikovala život nám všem. Používejte hlavně telefonní kontakt.

Připomínám uzavření ambulance MUDr. Daňka - pouze po tel. domluvě.

Všechna mimořádná opatření jsou zveřejněna na úřední desce a na internetových stránkách obce. Také všechna hlášení místního rozhlasu se zveřejňují na stránkách obce v sekci obec - pod odrážkou hlášení rozhlasu. 

Obecní úřad bude otevřen pro nutné případy pouze v úřední dny ( pondělí,středa) a to vždy od 14-17 hodin. Ostatní dny bude zavřeno a můžete využít pouze telefonní kontakt. 

17.3.

Obecní úřad přípomíná změnu úředních hodin na obecním úřadě. Otevřeno bude pouze v úřední dny ( pondělí a středa ) od 14-17 hodin, ostatní dny bude úřad uzavřen. Informace budou podávány přes tel. spojení, která jsou uvedena na obecním úřadě. ( 554749501, účetní - 724085159, starosta - 607081413 )

Žádáme občany, aby při odchodu z domova používali ochranné roušky. Pokud je nemáte použijte šálu, nebo šátek a podobně. V současné době se snažíme roušky zabezpečit pro všechny z vás.

Na základě usnesení Vlády ČR se doporučuje osobám starším 70-ti let nevycházet z domova,pokud to není nezbytně nutné s vyjímkou návštěvy lékaře. Těmto osobám , pokud o to požádají zabezpečí obecní úřad donášku základních potravin, životních potřeb a léků.

Všechny informace o mimořádných opatřeních a hlášení místního rozhlasu jsou umístěny na internetových stránkách obce, případně můžeme informovat přes tel. spojení.  

 

18.3.

Oznamujeme nejnovější mimořádné opatření v souvislosti s nouzovým režimem.

Vláda ČR rozhodla, že mezi 10-12 hodinou budou moci v maloobchodních prodejnách nakupovat pouze lidé důchodového věku nad 65 let. Ostatní nebudou v tuto dobu do obchodů vpuštěni. Z tohoto důvodu bude místní obchod otevřen až do 12-ti hodin, místo původních 11-ti hodin.

Od zítřejšího dne rovněž platí povinné nošení ochranných roušek na veřejnosti. Pokud nemáte roušku, použijte šálu, šátek a podobně. Vemte prosím toto nařízení na vědomí a dodržujte je. V případě porušení se vystavujete postihu, ale věřím že všichni máte zdravý rozum.

Dále informujeme rodiče dětí Základní a Mateřské školy v Lichnově, že každý pracovní den v době od 8-12 hodin, je ve škole přítomen pracovník školy. Také po tel. domluvě je možno si požádat o paragraf na děti a bude vám zaslán elektronickou poštou. Ostatní informace o výuce sledujte na bakawebu.

Dále připomínáme občanům, že zítra bude proveden svoz plastů

Pro další informovanost o dané situaci sledujte sdělovací prostředky, nebo se informujte na obecním úřadě.

Všechna hlášení místního rozhlasu jsou zveřejněna na internetových stránkách obce v sekci obec - pod odrážkou hlášení rozhlasu.

 

19.3.

Obecní úřad připomíná občanům, že od dnešního dne platí povinnost nošení roušek na veřejnosti. Pokud nemáte roušku použijte šálu, šátek a podobně.

Kdo s občanů nutně potřebuje roušku - prvních několik kusů máme k dispozici na obecním úřadě.

Dále připomínáme, že mezi 10-12 hodinou budou moci v obchodě nakupovat pouze lidé důchodového věku nad 65 let. Ostatní nebudou v tuto dobu do obchodu vpuštěni. Z tohoto důvodu se prodlužuje otvírací doba obchodu až do 12 - ti hodin.

Nadále platí zákaz volného pohybu osob na celém území s vyjímkou nákupu potravin, cesty do zaměstnání a k lékaři po tel. domluvě.

Dodržujte prosím všechna tato mimořádná opatření. 

19.3.

Na základě zjištěných informací a nepochopení nařízení o nakupování v obchodech pro osoby v důchodovém věku nad 65 let, oznamujeme :

všichni občané , tedy i občané nad 65 let mohou přijít do obchodu kdykoliv v době otevření prodejny, ale protože tato věková skupina občanů nad 65 let je ohrožena virem nejvíce, tak se stanovila doba od 10-12 hodin, kdy mohou nakupovat pouze osoby nad 65 let a nikdo jiný, tak, aby se omezil případný kontakt s mladší skupinou občanů.

 

20.3.

Od dnešního rána platí změna v pravidlech nakupování. Nově jsou prodejny potravin a drogerie pro seniory vyhrazeny v době od 7-9 hodin. V tuto dobu nebude do prodejen vpuštěn nikdo jiný.Vemte prosím toto opatření na vědomí.

 

23.3.

Dle aktuálních informací se nejblížší nakažené osoby nacházejí ve vzdálenosti asi 15 km od naší obce. Pokud je to možné omezte cestování za nákupy a zdržujte se co nejvíce ve svých domovech. 

Obecní úřad má k dispozici ochranné roušky, které si můžete vyzvednout. Použijte prosím zadní vchod do obecního úřadu, vzhledem k tomu, že obecní úřad má omezenou úřední dobu.

23.3.

 

Česká pošta oznamuje důchodcům, že důchody budou občanům rozneseny do jednotlivých domácností , aby tito nemuseli vycházet z domova.

Ministerstvo vnitra oznamuje občanům, kterým v době trvání nouzového stavu skončila platnost občanských průkazů a řidičských průkazů , že tyto platí i dále i když jejich platnost skončila. Po zrušení nouzového stavu si můžete požádat o nové.

Obecní úřad připomíná občanům, že máme k dispozici ochranné roušky, které si můžete vyzvednout. K tomuto použijte prosím zadní vchod do úřadu.

Moc děkuji všem, kteří se podílejí na šití těchto roušek a nosí nám je na obecní úřad, pro potřebu ostatních občanů. Vážíme si této pomoci a určitě ji oceníme. Ještě jednou děkujeme.

 

24.3.

Na základě včerejšího rozhodnutí Vlády ČR se omezení volného pohybu osob a ostatní mimořádná opatření prodlužují do 1. dubna. Dodržujte prosím všechna tato opatření, abychom situaci zvládli.

Co se týká nakažených osob, od včerejšího dne se situace nezměnila a nejbližší se nacházejí ve vzdálenosti asi 15 km od naší obce. Proto buďme zodpovědní a dodržujme všechna mimořádná opatření, za což vám děkuji.

Kdo s občanů potřebuje ochranné roušky, jsou tyto k dispozici na obecním úřadě.

Přeji vám všem klidný den.

 

25.3.

Vážení spoluobčané na základě zjištěných informací se ukazuje, že omezení setkávání občanů, patří mezi účinné opatření, které pomáhá zamezit šíření nakažených osob. Dodržujte prosím tato mimořádná opatření.

Od dnešního dne platí změna v otvírací době obchodů. Ty s prodejní plochou větší jak 500 m čtverečních , musejí dodržovat omezení a obsluhovat seniory v době od 8-10 hodin. Pro zjednodušení uvádím - že toto omezení platí pro velké supermarkety, našeho obchodu v obci se toto netýká a žádná omezení neplatí.

Dále žádáme občany, kteří nosí respirátory, které mají výdechové ventily, aby si tyto respirátory překrývaly rouškou. Toto překrytí omezí vydechování nebezpečných látek.

Obecní úřad dále oznamuje občanům, že od zítřejšího dne bude úřad zcela uzavřen, kromě omezených úředních hodin v pondělí a ve středu od 14-17 hodin. Ostatní dny nás můžete kontaktovat v případě potřeby na tel. číslech, která jsou uvedena na vstupních dveřích do úřadu. Pokud budete potřebovat ochranné roušky, můžete si je také vyzvednout u p. Tesařové nebo u mě doma. 

O případných dalších změnách budete informováni místním rozhlasem, jako doposud. Všechna hlášení si také můžete přečíst na internetových stránkách obce.

Přeji vám všem klidný den. 

27.3.

Včera večer byl v obci nalezen jezevčík hnědé barvy. Byl umístěn do kotce za obecním úřadem. Kdo s občanů, by věděl komu patří, nebo kdo ho postrádá, můžete se na něho přijít podívat.

Přeji vám všem klidný den.