Obsah

Co je hlášeno obecním rozhlasem, je zde k disposici. Věříme, že se tím dostanou všechny důležité informace z obce k Vám - k občanům.

 

Vážení spoluobčané, opět se nám množí stížnosti na hluk v době pracovního klidu a to převážně v neděli. Pokud to půjde, buďte k sobě ohleduplní a neděli si vemte jako dobu na odpočinek a klid. Vím, že to někdy nejde ale zaráží mě zejména to, když je zřejmé, že někteří občané jsou přes celý týden doma a sekání trávy nebo pořez dřeva dělají v neděli. To je neomluvitelné a bezcitné vůči svému okolí. Nenuťte nás k vydávání restrikcí a zákazů, které budou tento hluk omezovat. Vše se dá vyřešit jen rozumnou úvahou a zdravým rozumem. Děkuji všem za pochopení.

Obecní úřad oznamuje nájemcům hrobových míst na místním hřbitově, aby za náhrobky neskladovaly žádně předměty, hlavně sklo a plasty z důvodu bezpečnosti při údržbě hřbitova.Děkuji za pochopení.

23.11.

Rodina Václava Barabáše nabízí psa, křížence labradora černé barvy, stáří asi 9 let.  Kdo by měl zájem přihlaste se na obecním úřadě.

29.11.

Vzhledem k tomu, že klasická mikulášská besídka, která se měla konat tuto sobotu 4.12., byla zrušena, tak se organizátor akce ( zahrádkářský svaz ) rozhodl, že mikulášské balíčky roznese pro děti po domácnostech a to takto : kdo bude chtít pro své děti návštěvu Mikuláše v neděli 5.12., ať se přihlásí k příspěvku na FB obce, nebo osobně u Pavly Skladanové nebo Gábiny Kováčové. Ostatním dětem, které se nepřihlásí budou balíčky rozneseny v sobotu 4.12. během dne bez Mikuláše.