Obsah

Co je hlášeno obecním rozhlasem, je zde k disposici. Věříme, že se tím dostanou všechny důležité informace z obce k Vám - k občanům.

 

Vážení spoluobčané, opět se nám množí stížnosti na hluk v době pracovního klidu a to převážně v neděli. Pokud to půjde, buďte k sobě ohleduplní a neděli si vemte jako dobu na odpočinek a klid. Vím, že to někdy nejde ale zaráží mě zejména to, když je zřejmé, že někteří občané jsou přes celý týden doma a sekání trávy nebo pořez dřeva dělají v neděli. To je neomluvitelné a bezcitné vůči svému okolí. Nenuťte nás k vydávání restrikcí a zákazů, které budou tento hluk omezovat. Vše se dá vyřešit jen rozumnou úvahou a zdravým rozumem. Děkuji všem za pochopení.

Obecní úřad oznamuje nájemcům hrobových míst na místním hřbitově, aby za náhrobky neskladovaly žádně předměty, hlavně sklo a plasty z důvodu bezpečnosti při údržbě hřbitova.Děkuji za pochopení.

 

10.5.

Zítra ve středu 11.5. se bude v obci pohybovat kominická firma a bude provádět čištění a revize komínů. Kdo budete chtít využít tuto službu, domluvte se přímo s firmou, případně si můžete vyzvednout kontakt v kanceláři obecního úřadu. ( 603 241 412 ) 

Připomínáme občanům, že v sobotu se koná svoz velkoobjemového odpadu. Informaci jste dostali do svých schránek. Plasty se odváží za 14 dní od vašich domů, tak je nám prosím do tohoto odpadu nevozte. Děkuji.