Obsah

Co je hlášeno obecním rozhlasem, je zde k disposici. Věříme, že se tím dostanou všechny důležité informace z obce k Vám - k občanům.

 

Vážení spoluobčané, opět se nám množí stížnosti na hluk v době pracovního klidu a to převážně v neděli. Pokud to půjde, buďte k sobě ohleduplní a neděli si vemte jako dobu na odpočinek a klid. Vím, že to někdy nejde ale zaráží mě zejména to, když je zřejmé, že někteří občané jsou přes celý týden doma a sekání trávy nebo pořez dřeva dělají v neděli. To je neomluvitelné a bezcitné vůči svému okolí. Nenuťte nás k vydávání restrikcí a zákazů, které budou tento hluk omezovat. Vše se dá vyřešit jen rozumnou úvahou a zdravým rozumem. Děkuji všem za pochopení.

Obecní úřad oznamuje nájemcům hrobových míst na místním hřbitově, aby za náhrobky neskladovaly žádně předměty, hlavně sklo a plasty z důvodu bezpečnosti při údržbě hřbitova.Děkuji za pochopení.

22.3.

Studénka drůbež přijede do obce zítra, to je ve čtvrtek a v době od 11.30-11.45 bude prodávat : kuřice a krmné směsi.

TJ Sokol Sosnová pořádá tuto sobotu dětský maškarní karneval. Začátek je v 15 hodin. Občerstvení a program pro děti je zajištěn.

Pan doktor Daněk oznamuje, že od pátku 24.3. až do středy 29.3. bude ordinace uzavřena. Od pondělí bude přítomna pouze sestra.

Připomínáme občanům, že do konce měsíce března, je třeba uhradit veškeré poplatky obci.