Navigace

Obsah

Co je hlášeno obecním rozhlasem, je zde k disposici. Věříme, že se tím dostanou všechny důležité informace z obce k Vám - k občanům.

 

Vážení spoluobčané, opět se nám množí stížnosti na hluk v době pracovního klidu a to převážně v neděli. Pokud to půjde, buďte k sobě ohleduplní a neděli si vemte jako dobu na odpočinek a klid. Vím, že to někdy nejde ale zaráží mě zejména to, když je zřejmé, že někteří občané jsou přes celý týden doma a sekání trávy nebo pořez dřeva dělají v neděli. To je neomluvitelné a bezcitné vůči svému okolí. Nenuťte nás k vydávání restrikcí a zákazů, které budou tento hluk omezovat. Vše se dá vyřešit jen rozumnou úvahou a zdravým rozumem. Děkuji všem za pochopení.

Obecní úřad oznamuje nájemcům hrobových míst na místním hřbitově, aby za náhrobky neskladovaly žádně předměty, hlavně sklo a plasty z důvodu bezpečnosti při údržbě hřbitova.Děkuji za pochopení.

 

Informujeme občany o realizaci a přihlášení se k vypouštění splaškových vod do kanalizace a ČOV. Nejprve je potřeba si vyzvednout v kanceláři OÚ přihlášku, na základě které firma Vak Bruntál zpracuje Smlouvu o vypouštění vod. Při samotných výkopových pracech je nutné před zásypem pořídit fotodokumentaci, nebo přizvat pracovníka obce ke kontrole. Pokud si nebudete s něčím vědět rady, přijděte se informovat na obecní úřad.

 

Co se týká možnosti namontovat vodoměry, pro ty, kteří berou vodu ze svých studní, vzhledem k odvodu splaškových vod do kanalizace, je domluveno s firmou Vak Bruntál - odkoupení vodoměru. Kdo máte zájem, přijděte se informovat na obecní úřad.