Navigace

Obsah

Co je hlášeno obecním rozhlasem, je zde k disposici. Věříme, že se tím dostanou všechny důležité informace z obce k Vám - k občanům.

 

24.5.

Vážení spoluobčané, opět se nám množí stížnosti na hluk v době pracovního klidu a to převážně v neděli. Pokud to půjde, buďte k sobě ohleduplní a neděli si vemte jako dobu na odpočinek a klid. Vím, že to někdy nejde ale zaráží mě zejména to, když je zřejmé, že někteří občané jsou přes celý týden doma a sekání trávy nebo pořez dřeva dělají v neděli. To je neomluvitelné a bezcitné vůči svému okolí. Nenuťte nás k vydávání restrikcí a zákazů, které budou tento hluk omezovat. Vše se dá vyřešit jen rozumnou úvahou a zdravým rozumem. Děkuji všem za pochopení.

Tj Sokol Sosnová, žádá všechny, kteří si vybrali fotbalové hřiště jako svou závodní dráhu, aby toho zanechali. Hřiště je ničeno a vyjeté koleje poškozují růst trávy. Dnes jsou možnosti na odhalení těchto viníků a následné škody mohou být finančně náročné. Vemte prosím toto na vědomí.

 

13.8.

Obecní úřad oznamuje nájemcům hrobových míst na místním hřbitově, aby za náhrobky neskladovaly žádně předměty, hlavně sklo a plasty z důvodu bezpečnosti při údržbě hřbitova.Děkuji za pochopení.

 

13.9.

Připomínáme občanům, že ve středu 15.9. se koná jednání Zastupitelstva obce. Začátek je v 18. hodin. Pozvánka je zveřejněna na úřední desce a internetových stránkách obce.

Český zahrádkářský svaz v obci, oznamuje občanům, že tuto neděli 19.9. od 9.-17. hodin pořádá tradiční výstavu - ovoce, zeleniny a květin, v prostorách obecního sálu. Kdo s občanů může jakymkoliv způsobem přispět na tuto akci, domluvte se s p. Růžanskou případně s p. Oharkovou.

Obecní úřad dále oznamuje občanům, že je možno si již zakoupit lístky na divadelní komedii - "Na ostro" , která se odehraje v pátek 1.10.  od 19. hodin, v obecním sále. Bližší informace na plakátovacích místech a na stránkách obce. Vzhledem k omezené kapacitě sálu, je také omezen počet návštěvníků. Pokud budou nadále platit hygienická omezení, je třeba se podle nich řídit a před vstupem se jimi prokázat. Srdečně Vás na tuto akci zveme.