Navigace

Obsah

Co je hlášeno obecním rozhlasem, je zde k disposici. Věříme, že se tím dostanou všechny důležité informace z obce k Vám - k občanům.

 

Vážení spoluobčané, opět se nám množí stížnosti na hluk v době pracovního klidu a to převážně v neděli. Pokud to půjde, buďte k sobě ohleduplní a neděli si vemte jako dobu na odpočinek a klid. Vím, že to někdy nejde ale zaráží mě zejména to, když je zřejmé, že někteří občané jsou přes celý týden doma a sekání trávy nebo pořez dřeva dělají v neděli. To je neomluvitelné a bezcitné vůči svému okolí. Nenuťte nás k vydávání restrikcí a zákazů, které budou tento hluk omezovat. Vše se dá vyřešit jen rozumnou úvahou a zdravým rozumem. Děkuji všem za pochopení.

Obecní úřad oznamuje nájemcům hrobových míst na místním hřbitově, aby za náhrobky neskladovaly žádně předměty, hlavně sklo a plasty z důvodu bezpečnosti při údržbě hřbitova.Děkuji za pochopení.

 

Informujeme občany o realizaci a přihlášení se k vypouštění splaškových vod do kanalizace a ČOV. Nejprve je potřeba si vyzvednout v kanceláři OÚ přihlášku, na základě které firma Vak Bruntál zpracuje Smlouvu o vypouštění vod. Při samotných výkopových pracech je nutné před zásypem pořídit fotodokumentaci, nebo přizvat pracovníka obce ke kontrole. Pokud si nebudete s něčím vědět rady, přijděte se informovat na obecní úřad.

 

Co se týká možnosti namontovat vodoměry, pro ty, kteří berou vodu ze svých studní, vzhledem k odvodu splaškových vod do kanalizace, je domluveno s firmou Vak Bruntál - odkoupení vodoměru. Kdo máte zájem, přijděte se informovat na obecní úřad.

 

Upozorňujeme občany, kteří jsou napojeni na veřejnou kanalizaci , aby nesplachovali oleje a tuky - sběrná nádoba je u pošty a dále také hygienické vložky. Bohužel jsou případy, že se toto děje. 

Připomínáme občanům, kteří ještě nejsou připojeni na veřejnou kanalizaci , aby tak učinili co nejdříve. Upozorňujeme, že kdo nebude napojen bude muset dokládat, jak likviduje své odpadní vody.

12.6.

Připomínáme občanům, že v kanceláři obecního úřadu, jsou k dispozici na podpis smlouvy o připojení ke kanalizaci s firmou Vak Bruntál. Kdo jste ještě nepodepsali , nezapomeňte tak učinit. 

Dále připomínáme, že tuto sobotu se konají obecní slavnosti v prostorách letního areálu. Začátek je ve 13. hodin. Bližší informace jsou zveřejněny na plakátovací ploše, na internetových stránkách a na FB.

14.6.

Oznamujeme občanům, že v pondělí 17.6. přijede doktor Studetský na očkování psů. Od 17.00 hodin bude u zastávky a od 18.00 hodin na dolním konci. Cena vakcíny je 120 ,- Kč.