Navigace

Obsah

Co je hlášeno obecním rozhlasem, je zde k disposici. Věříme, že se tím dostanou všechny důležité informace z obce k Vám - k občanům.

 

Vážení spoluobčané, opět se nám množí stížnosti na hluk v době pracovního klidu a to převážně v neděli. Pokud to půjde, buďte k sobě ohleduplní a neděli si vemte jako dobu na odpočinek a klid. Vím, že to někdy nejde ale zaráží mě zejména to, když je zřejmé, že někteří občané jsou přes celý týden doma a sekání trávy nebo pořez dřeva dělají v neděli. To je neomluvitelné a bezcitné vůči svému okolí. Nenuťte nás k vydávání restrikcí a zákazů, které budou tento hluk omezovat. Vše se dá vyřešit jen rozumnou úvahou a zdravým rozumem. Děkuji všem za pochopení.

Obecní úřad oznamuje nájemcům hrobových míst na místním hřbitově, aby za náhrobky neskladovaly žádně předměty, hlavně sklo a plasty z důvodu bezpečnosti při údržbě hřbitova.Děkuji za pochopení.

 

Opět se nám rozjelo sekání trávy v obci a opět bych požádal občany, aby byli k sobě ohleduplní a aby neděle byla dnem klidu. Myslím, že vše se může stihnout v sobotu a sekání trávy, případně řezání dřeva v neděli není nutné. Obzvláště u občanů, kteří jsou celé dny doma. Děkuji všem za pochopení. 

6.9.

Zahrádkáři organizují zájezd na výstavu do Kroměříže, který bude v sobotu 30.9. Informace a přihlášky u p. Růžanské, Kováčové a Oharkové.

Obecní úřad informuje občany o připojení na vybudovanou kanalizaci v obci. Občané se budou moci připojit, až po schválení zkušebního provozu, který by měl být platný asi od začátku řijna. Termín bude sdělen. Před připojením je nutné podepsat na obecním úřadě Smlouvu o připojení na kanalizaci. Kanalizační přípojka musí být provedena dle projektové dokumentace, kterou jste obdrželi, s předložením fotodokumentace o skutečném provedení, nebo dohledem pracovníka obce před zasypáním přípojky. Pokud budete potřebovat poradit - informaci obdržíte v kanceláři obecního úřadu. Přípojku je možno si nechat vykopat od firmy - informace opět na obecním úřadě.

11.9.

Objednali jsme kominické práce p. Zakopala, který přijede provádět tyto práce 29. a 30. 9. Kdo budete chtít využít tuto službu, nahlaste se v kanceláři obecního úřadu.  

20.9.

Zítra přijede Nikol drůbež a od 11.15-11.30 bude prodávat : kuřice, kohouty, kačeny a směsi.

TJ Sokol Sosnová odehraje na svém hřišti domácí utkání s týmem z Malé Morávky a to tuto sobotu. Začátek je v 15.30 hod, občerstvení je zajištěno.  

Zahradnictví Koudela v Holasovicích 157, zahajuje podzimní prodej. V nabídce je česnek, sazenice ovoce, stromky, květiny, postřiky, hnojiva a ostatní dle nabídky. Prodej je ve středu a v pátek od 16-18 hodin a víkend 9-12 hodin. Tel. 605 026 515