Navigace

Obsah

Rozpočty

Rozpočet obce Sosnová na rok 2017

Rozpočet obce Sosnová na rok 2016

Závěrečné účty obce

Závěrečný účet obce 2016

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016

Výkaz zisku a ztrát 2016

Inventarizační zpráva za rok 2016

Rozvaha 2016

Příloha ÚSC 2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2016 

Závěrečný účet obce za rok 2016

Závěrečný účet obce 2017

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017

Výkaz zisku a ztrát 2017

Inventarizační zpráva za rok 2017

Rozvaha 2017

Příloha ÚSC 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2017

Závěrečný účet obce za rok 2017

Závěrečný účet obce 2018

Závěrečný účet za rok 2018

Výkaz zisku a ztrát 2018

Rozvaha 2018

Příloha ÚSC 2018

Inventarizační zpráva za rok 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018

Závěrečný účet obce 2019

Závěrečný účet obce Sosnová za rok 2019

Výkaz zisku a ztrát 2019

Rozvaha 2019

Příloha USC 2019

Inventarizační zpráva za rok 2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2019

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019