Navigace

Obsah

Dotazy a odpovědi

3.dotaz ze dne 06.10.2023

Dobrý den, 

dostal jsem se na stránky obce Sosnová a pročetl informace k plánování stavby větrného parku. Nápad a realizaci vítám a souhlasím s vybudováním větrného parku v katastru naší obce. Pokud budete organizovat návštěvu a prohlídku některé ze stávajících větrných elektráren, mám veliký zájem se zúčastnit. S velikou úctou.

Odpověď:

Dobrý den,

Váš zájem o návštěvu a prohlídku si poznamenáme. Jakmile budeme mít více zájemců, určitě se Vám s plánovaným termínem ozveme. S pozdravem.

 

2. dotaz ze dne 04.10.2023.

Zdravíme,

několikrát jsme četli vaše odkazy na oficiální stránce obce ohledně kladů a záporů větrných elektráren. Ať čteme, jak čteme, žádné záporné věci jsme nenašli a těch je OPRAVDU hodně. Je veliká škoda, že se obec takto snaží manipulovat občany a poukazuje jen na ''VÝHODY'' a věci negativní vynechává. Pro zajímavost odkaz v čestině např, na: https://docplayer.cz/…tml

Otázka č.1 - nemělo by být vedení obce neutrální?

Otázka č.2 - proč neinformujete obci o negativních následcích na zdraví občanů obce a následujících chronických onemocněních?

Otázka č.3 - víte, že se již po celém světě OPOUŠTÍ od větrných elektráren?

Otázka č.4 - proč neinformujete občany, že v obcích v blízkosti větrných elektráren klesají ceny nemovitostí? a to 7 až 12 %?

Otázka č.5 - proč neinformujete o negativním dopadu na zvířata a zemědělství?

Otázka č.6 - víte o smrtelných případech a škodách, které způsobily větrné elektrárny?

Otázka č.7 - jak by se v případě výstavby větrných elektráren dopravovaly jednotlivé díly až o délce 130 metrů?

Otázka č.8 - v případě výstavby ''zelené'' větrné elektrárny by bylo zničeno kolik stromů,keřů, orné půdy a usmrceno kolik hmyzu a zvířat?

Otázka č.9 - je vám známo, že po staletí je lidský organizmus uzpůsoben tak, že ihned reaguje na kolísavý zvuk, pohyb, pohybující se stíny a blikání?. A víte,že osobám, které v tomto okolí žijí a mají tyto vjemy ve své blízkosti pod 3 km, ať již vědomě nebo podvědomě, tímto dlouhodobým působením mohou způsobit negativní psychické a tělesné problémy/ onemocnění jako jsou rakovina, bolesti hlavy, neklid, deprese, tinitus, poruchy spánku, kardiovaskulární onemocnění, potraty, nevolnost, nechutenství, vysoký krevní tlak, problémy se zrakem a koncentrací? Infrazvuk a vibrace pod 10 Hz je něco, co v zásadě ovlivňuje mozek, ovlivňuje vidění a zcela zjevně také ovlivňuje autonomní nervový systém, a tímto se již léta zabývá lékař na chronická onemocnění způsobené větrnými elektrárnami Dr.Thomas Carl Stiller nebo Dr.Stephan Kaula a na toto existují i světově uznávané studie?

Thomas Carl Stiller.

Thomas Carl Stiller.

Otázka č.10 - víte, že tyto větrné elektrárny i padají nebo hoří a způsobují tím velké škody a problémy?

Otázka č.11 - dne 10.11.2005 neschválilo zastupitelstvo obce Sosnová 6 hlasy výstavbu větrný elektráren, pro možné negativní vlivy na občany, proč se o tom tedy znovu jedná?

Otázka č.12 - víte, že existuje světově uznávaná nemoc - SYNDROM VĚTRNÝCH TURBÍN a že existují už soudní rozhodnutí finančního odškodnění pro občany?

Otázka č.13 - záleží obci na zdraví a spokojenosti občanů?

odkazy: https://docplayer.cz/…tml

             https://www.youtube.com/…Rkc

             https://www.youtube.com/…zx4

             https://www.nebelspalter.ch/…rad 

             https://www.youtube.com/…PPs

             https://www.buergerforum-energiewende-hessen.de/…pdf

            https://www.windwahn.com/…-1/

            https://www.focus.de/…tml

            https://www.focus.de/…tml

            https://www.vernunftkraft.de/…pdf

            https://www.stern.de/…tml

v případě zveřejnění naších otázek, poznámek a odkazů, si přejeme a povolujeme POUZE plné zveřejnění a žádnou úpravu

děkujeme a přejeme, ať zvítězí rozum nad mamonem

Krönke Jörg & Mirka

 

Odpověď:

Vážená paní, je mi velmi líto, co si myslíte o vedení obce, resp. o našem zastupitelstvu, i my jsme pouze lidi a občané obce. Vzhledem k tomu, že žijeme v demokratickém státě, svoboda slova je právo každého občana. Jen občas svoboda slova přechází až do možnosti šíření dezinformací, čehož bych se chtěl vyhnout. Proto se Vám budu snažit odpovědět na Vaše otázky. Zároveň Vás prosím, abyste mylně nešířila nepravdivé informace o tom, že obec se snaží manipulovat občany a poukazuje jen na výhody. NENÍ TO PRAVDA ! 

Odpovědi na jednotlivé otázky:

č.1      Vedení obce je absolutně neutrální ! Řekněte mi v čem neutrální není ? Veškeré informace, které máme, tak prezentujeme, bavíme se o tom, jasně sdělujeme, že co se týká projektu větrného parku, tak nebudeme rozhodovat za lidi, i když je to v naší pravomoci, protože jsme byli zvoleni v demokratických volbách občany naší obce a máme právo rozhodovat ve všech věcech spadajících do oblasti samostatné působnosti obce. Každý zastupitel má hlas, řekli jsme jasně, že nerozhodne 7 hlasů=občanů zastupitelů, ale rozhodne většina obyvatel celé obce ! I já za sebe rozhodnu až budu mít konkrétní informace, nastuduji si je, zvážím pro a proti, podívám se do veřejných zdrojů a následně jako občan sám za sebe vložím hlas pozitivní nebo negativní! Nikdo mě nenutí, a nic takového ani jako občan necítím ze zastupitelstva obce. Proto tvrdím, že zastupitelstvo obce je neutrální a nikoho nemanipuluje.

č.2      Bohužel nemám žádné podklady k tomu, že by bylo ohroženo zdraví občanů obce. Nejsem doktor nestudoval jsem ani tento obor ani žádný podobný. Žijeme ve 21.století, zdroje jsou tak jednoduše dostupné, že každý, kdo se touto problematikou chce zabývat tak může. Každý si vybere zdroje, kterým důvěřuje. Umístil jsem na web několik odkazů, které by lidi mohly zajímat. Samozřejmě jsem mohl uvést více, ale vždyť je jednoduché si otevřít např. google a vyhledat si takové zdroje, kterého občana zajímají.

č.3      Ne, nevím.

č.4      Ano souhlasím, toto je opřeno o statické informace a ano vyplývá z toho, že cena nemovitostí, hlavně obytných, klesá. Dle studie německého institutu RWI z roku 2019 je cena nemovitostí do 1 km od větrné elektrárny o 7,1% nižší. Při delší vzdálenosti % snížení klesá. Obecně lze konstatovat, že se může snížení hodnoty nemovitostí v obci průměrně pohybovat kolem 5%. Pokud chcete sdělit přesné číslo % v naší obci můžou klesnout nemovitosti, musíte oslovit znalce, kterému studii zadáte.

č.5      Neinformujeme o všem, každý ať si zdroje vyhledá sám, kterým důvěřuje. Snažíme se podávat informace, které jsou relevantní a pravdivé a které máme k dispozici. Určitě najdete spoustu článků o negativních věcech a spoustu článků o pozitivních. Až budeme mít další informace rovněž je předložíme, ale zatím opravdu nic nemáme, pouze vizualizaci a prvnotní nástřel jedné z firem.

č.6      Nevím, ale určitě tomu věřím, že se někdy něco stalo. Pokud směřujete otázkou k tomu, co jste zaslala v odkazech, o tom, že elektrárna u lokality Müritz v Něměcku začala hořet, nebo že někde spadla, ano určitě se to může stát, tak jako se můžou stát i jiné nepředvídatelné skutky.

č.7      Toto je v gesti investora. Předpokládám, že by se upravila příjezdová komunikace k daným lokalitám, tak aby návěs, který jednotlivé dílce veze se na místo uměl dostat.

č.8      Když nakonec dojde k tomu, že většina občanů obce demokraticky bude v referendu či anketě pro výstavbu elektrárny, tak se teprve začne tvořit projekt. Následně se musí oslovit s projektem všechny dotčené orgány, mezi nichž samozřejmě spadá i životní prostředí, které posuzuje vliv záměru na životní prostředí tzv. EIA stanovisko. Pokud např. životní prostředí zjistí že v naší lokalitě pravidelně každý rok migruje nějaké hejno, které je chráněno, tak doporučení nedá a projekt se zastavuje. Celý povolovací proces trvá několik let (2-5 let). Neumím rovněž odpovědět na počty stromů a keřů, ale dle předběžného umístění, které je navrženo, tak si myslím, že téměř žádné.

č.9      Děkujeme za vysvětlení. Je to Váš názor, nepodložený o žádné relevantní studie. Pana Thomase Carla Stillera neznám a nenašel jsem žádnou studii v češtině, abych se s ní mohl seznámit. Každý občan, ať si zdroje hledá sám a rozhodne o tom, zda jsou relevantní nebo ne.

č.10    Ano určitě máte pravdu, víte, kolik již spadlo letadel a lidé v nich stále lítají? A že občas nějaká elektrárna vzplane? Ano věřím Vám, ale osobně raději budu, když bude hořet větrná elektrárna než například začne hořet elektrárna jaderná.

č.11    Jedná se o tom, protože přišla do obce oficiální nabídka o zhodnocení možného investičního záměru. Když podáte vy nějaký dokument na obec, rovněž se tím obec (starosta či zastupitelstvo) musí zabývat. U tohoto projektu jsme se rozhodli nenechávat rozhodnutí na 7 hlasech (zastupitelstvo), ale zapojit do rozhodnutí všechny občany. Rok 2005 byl před 18 lety ! Když se jednou rozhodne o tom, že např. v obci bude zákaz vjezdu vozidlům nad 3,5 tuny, tak se to nikdy nebude moct rozhodnutí změnit ? Nevím, nepřipadá mi to logické.

č.12    Syndrom větrných turbín ve zkratce STV je vliv turbín na lidské tělo. Nevěděl jsem toto, ale pročetl jsem si kvůli Vaší otázce pár publikací. STV je dlouhá léta používaná odpůrci stavby větrných elektráren při obhajobě svých negativních stanovisek. Ale máte pravdu, že jsem se i dočetl, že manželé ve Francii vysoudily téměř 2,8 mil Kč.

č.13    Ano záleží obci velmi na zdraví a spokojenost občanů, proto bude předkládat další informace, které dostane a ve finální fázi uspořádá referendum, kde rozhodne většina.

 

Děkujeme za další dotaz, snažil jsem se odpovědět na všechny otázky.

__________________________________________________________________________________________________

Dále bych chtěl ještě sdělit jednu důležitou věc. Opravdu nevím, co se to v naši obci děje, nerozumím pomluvám, urážkách, šířením nepravd apod. Asi je to dobou, kterou zrovna procházíme, válka, covid, ekonomická situace apod., ale zkuste se vždy zamyslet nad tím, než něco vypustíte do oběhu. Jsme občané jedné vesnice, budeme se stále potkávat a žít náš život v obci a kvůli jednomu projektu (úmyslu, návrhu, vizi) vůbec nerozumím tomu, proč po obci někdo chodí a „otravuje občany“ s falešnými informace o větrných elektrárnách. Každý občan dostane možnost se vyjádřit. Proč podepisovat petici? Když občan už teď ví, že elektrárnu nechce, tak prostě až bude referendum, tak vloží do obálky svůj nesouhlas. To je vše ! Co se tu řeší za lži, že vedení obce se snaží někoho manipulovat? Moc velká slova a zkuste znovu zvážit, zda by se určité osoby za své jednání neměli spíše stydět.

Děkuji za pochopení a omlouvám se místy za tvrdší reakci. Poslední odstavec jsem nesměřoval Vám, ale musel jsem vyjádřit svobodně můj osobní názor na aktuální napětí v obci.

 

Bc. David Soška

místostarosta obce

 

1. dotaz ze dne 02.10.2023

Ráda bych se zeptala, zda se zástupci ČEZ při výstavbě větrného parku budou řídit Guidelinem, tedy doporučeními, která vydala k větrným elektrárnám Světová zdravotnická organizace (WHO). Na stránkách obce v sekci, která má občany informovat o kladech a záporech stavby větrných elektráren v blízkosti obydlí, zcela chybí zmíňka o dlouhodobých zdravotních dopadech na člověka. Pokud mají stránky občanům poskytovat všechny nutné a pravdivé informace tak, aby se mohli dle svého nejlepšího vědomí a svědomí rozhodnout, je přinejmenším férové jim sdělit fakt, že přítomnost elektráren v blízkosti obydlí s sebou nese zdravotní rizika. Peníze jsou jistě fajn, ale nejsou vše.

Zde uvádím odkazy:

https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289053563

https://www.masterresource.org/wind-turbine-noise-issues/wto-wind-turbine-noise-as-a-health-hazard/

 

Odpověď:

Dle našich zákonů je hladina hluku povolena na 50 dB přes den, v noci to je 40 dB. Doporučení WHO níže, české zákony jsou na toto připraveny.

https://www.euro.cz/clanky/hlucne-vetrniky-poskozuji-zdravi-varuje-who-muze-to-vest-k-prisnejim-pravidlum-1424994/

Elektrárna v obci:

Hladina hluku na úrovni 500 m od stroje se pohybuje okolo 35 - 40 dB – což je zhruba hladina hluku v obývacím pokoji. Stroje jsou  navíc plánovány ve velké vzdálenosti od obydlených oblastí, vzdálenost k nejbližšímu obydlí je v rozmezí 850 - 1200 m. Moderní stroje (které by zde mohly být umístěny), mají oproti starším typům navíc upraveny listy rotoru tak, aby hluk minimalizovaly. Točí se v průměru asi 2 500 hodin ročně, tj. něco málo přes 100 dní.

Povolené hladiny hluku v místě nejbližší budovy jsou podle českých zákonů na úrovni 50 dB (den) a 40 dB (noc). Tyto limity dodrží větrné elektrárny zcela bez problémů.

Je důležité si uvědomit, že elektrárna vydává hluk tehdy, pokud se otáčí lopatky – tedy pouze pokud fouká vítr. Hluk vydávaný lopatkami tak do značné míry zaniká ve zvucích okolního prostředí.

Agentura ochrany přírody a krajiny uvádí, že les ve vzdálenosti 200 metrů vydává při rychlostech větru 6-7 m/s přibližně stejný hluk jako větrná elektrárna ve stejné vzdálenosti.