Navigace

Obsah

BESEDA S OBČANY

Rádi bychom Vás všechny občany Sosnové pozvali na druhou informativní schůzku, která se bude konat dne 29.05.2024 od 17 hodin v Obecním sále. Dojde k představení možnosti realizace větrného parku v katastru naší obce. Svoji prezentaci představí firma JIPOCAR
Power s.r.o.

Součástí schůze bude rovněž debata a následně odpovědi na Vaše dotazy.

 

Návrh projektu "Větrný park Sosnová"

V průběhu minulého roku nás oslovila firma ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o., která spadá pod Skupinu ČEZ, o zhodnocení možného investičního záměru pro vybudování větrného parku v lokalitě naší obce. 

Tento projekt je strategický pro další rozvoj obce a proto bychom rádi využili zapojení obyvatel do společného rozhodnutí o budoucnosti tohoto projektu formou ankety - šetření mezi občany obce. Toto šetření by bylo hlavním podkladem pro další rozhodnutí zastupitelstva, zda se projektu bude účastnit či nikoliv.  Rozhodovat bez vědomí občanů NEBUDEME.

Aby byl každý občan co nejvíce pravdivě informován, založili jsme tuto webovou podstránku, kde budeme předkládat veškeré informace, které o projektu víme, včetně kladných i negativních stránek daného projektu. Zároveň budeme vyhodnocovat Vaše dotazy a budou probíhat společná setkání s potencionálními realizátory projektu a Vámi občany. O termínech budete informováni. 

Aktuálně jsme teprve v první fázi, kdy zhodnocujeme předložené dokumenty a nabídky, srovnáváme i konkurenční nabídky a vše Vám zde budeme prezentovat. Nyní máme pouze potencionální možné umístění projektu a jeho vizualizaci, kterou najdete na další podstránce. Jakmile budeme mít relevantní podklady, vše zpracujeme a občanům předložíme.

Řešíme rovněž možnost exkurze pro občany do elektrárny v JANOVĚ, případně do elektrárny v obci GRUNA, pokud o tuto exkurzi bude zájem. 

Jakékoliv dotazy prosím pište elektronicky na parksosnova@seznam.cz nebo fyzicky na OÚ v Sosnové.

Zapojení Vás občanů do rozhodovacího procesu zcela nepochybně přispěje k budoucímu bezkonfliktnímu životu v naší obci. Děkujeme.