Navigace

Obsah

Informace o obci Sosnová 2007


1. Identifikační údaje

Obec

 Sosnová

Části obce

 Lesní domky

Primátor / starosta

 Roman Franek

Počet obyvatel

 415

Rok založení obce

(1. písemná zmínka)

 r.1038

Adresa

 Sosnová č.11

Telefon / mobil / fax

 554749501, 728768686, 554777138

E-mail

obec.sosnova@seznam.cz

www stránky

www. sosnova.cz

 

2. Existující dokumentace potřebná pro rozvojové záměry

Dokument:

Charakteristika (název, rok zpracování, místo uložení)

Rozvojový / programový dokument obce / města

 Obnova venkova ,1999,OÚ Sosnová

Rozvojový / programový dokument svazku obcí / mikroregionu

Euroregion Silesia

Mikroregion Opavsko severozápad

Územní plán (zpracovatel, rok pořízení, příp. stav rozpracovanosti a termín dokončení) příp. jiné relevantní regulační dokumenty (MPZ, MPR atd.)

 Alfa –Projekt, Olomouc,1998,OÚ Sosnová


3. Infrastruktura v obci

Autobusová zastávka (počet)

 1.

Železniční nádraží / zastávka (počet)

 Ne

Cyklotrasa / cyklostezka (ano/ne, stav značení)

 Ano, dobrý

Pokrytí obce signálem mobilních operátorů

*(Eurotel, T-Mobile, Oskar /signál 0-3)

 Eurotel-2, T-Mobile-3, Oskar-1

Kanalizace (ano, ne / stav)

 Ano, dešťová, špatný

Vodovod (ano, ne / stav)

 Ano, dobrý

Plynofikace (ano, ne / stav)

 Ano, dobrý

Čistička odpadních vod (ano, ne / stav)

 Ne

Případné jiné poznámky k infrastruktuře, ovlivňující cestovní ruch (kvalita silnic, dostupnost památek atd.)

Dostupnost dobrá

 

4. Turistická infrastruktura a služby v sektoru cestovního ruchu

4.1 Ubytovací, stravovací a ostatní služby

Typ / forma služby

*Hotel

 Ne

*Penzion

 Ne

*Ubytování v soukromí

 p. Bořek Raclavský Sosnová č. 46, 10 lůžek,úroveň-2, tel.777873513

*Kemp

 Ne

*Ostatní ubytování

 Ne

**Hostinec

  p.Vladimír Staňo  Sosnová č.57, tel.554749507,

teplé jídla - Ne

**Restaurace / bar / kavárna / cukrárna

 Ne

**Motorest

 Ne

Čerpací stanice

 Ne

Taxislužba

 Ne

 

4.2 Veřejné instituce a služby       

Policie ČR /

Městská policie

Ne H.Benešov, 8 km

Lékárna

 Ne H.Benešov, 8 km

Pošta

 Ano

Ordinace praktického lékaře

 Ne H.Benešov, 8 km

Banka

 Ne OP, BR, KR

Ordinace

odborného lékaře

 Ne H.Benešov, 8 km

Směnárna

 Ne OP, BR, KR

Zdravotní záchranná služba

 Ne  OP, BR, KR

Bankomat

 Ne

Veterinární služba

 Ne

Informační služby (informační centrum, infokiosek, informační / orientační značení atd.)

Cyklotrasa, č.6160,    č.6159

Orientační značení

Jiné služby

 Ne

 

4.3 Organizace a instituce zabývající se cestovním ruchem ve vašem regionu / obci      

Název

Popis

p. Bořek Raclavský Sosnová č. 46,

Ubytování v soukromí- 10 lůžek,úroveň-2, tel.777873513

 

5. Významné turistické cíle a atraktivity cestovního ruchu

5.1 Atra

Typ

Charakteristika

(název, počet, popř. návštěvnost, vlastnické vztahy atd.)

Historické / architektonické památky

(zámek, hrad, zřícenina, tvrz, …)

 

Technické památky a zajímavosti

(mlýn, vojenský objekt, lom, důlní dílo…)

 Objekt starého lihovaru, č.p. 72

Kulturní zařízení

(muzeum, galerie, knihovna, videopůjčovna, divadlo, kino, kulturní dům, sál pro kulturní vyžití…)

 Knihovna, sál pro kulturní vyžití

Sakrální památky

(kostel, kaple, kaplička, boží muka…)

 Kostel sv. Kateřiny s bohatou štukovou výzdobou interiéru a krásnými obrazy

 Kaplička sv. Anny s údajně léčivou vodou

 K cestě ke kostelu socha sv.Jana Nepomuckého, sv.Floriána

Přírodní atraktivity

(přírodní úkaz, maloplošná CHKO, jeskyně, přehrada, propast, jezero…)

 Pět soukromých  rybníků

Jiné významné památky

(památné domy, zdi, hřbitovy…)

 Přestavěná hlídková tvrz, č.p.113

 Přestavěný zámeček,  č.p. 107

 Farní budova, č.p.97

Jiné atraktivity cestovního ruchu, zatím i méně známé (místa dalekého rozhledu/rozhledny, folklór, gastronomické speciality atd.)

 Pouť u kapličky sv. Anny - červenec

Přehlídka trampské a country  písně s Vandrbalem  - srpen

Významné osobnosti historie a současnosti města/obce

 Narozen malíř Paul Gebauer, č.p.21

 Narozen zakladatel Krnovských varhan Franz Rieger, č.p. 55

Existující produkty / produktové balíčky cestovního ruchu

 

 

5.2 Sportovní vybavenost   

Tělocvična

 Ano

Rybolov

 Pět soukromých  rybníků

Fotbalové hřiště

 Ano

Ledová plocha (krytá, nekrytá)

 Ne

Volejbalové kurty

 Ano

Cyklotrasy

 Ano

Tenisové kurty

 Ano

Jezdectví

 Ne

Koupaliště

 Ne

Fitcentrum

 Ne

Krytý bazén

 Ne

Zimní vyžití (sjezdovky, upravované běžecké lyžařské tratě, snowpark atd.)

 Ne

Přírodní koupání

 Pět soukromých  rybníků

Tělovýchovné/ sportovní kluby

 Ano

Půjčovny sportovního vybavení (cyklo,  pruty…)

 Ne

Jiná sportovní zařízení

 Ne

 

5.3 Jiné vyžití a poskytované služby

Významné, pravidelně se opakující akce

(např. turnaje, závody, soutěže, jarmarky…)

Plesová zábava - leden

Dětský karneval a maškarní bál – únor

Stavění máje a zábava při kácení máje – květen

Dětský den - červen

Turnaj žáků a mužů v kopané o pohár starosty – červenec

Pouť u kapličky sv. Anny – červenec

Práskání zábava - červenec

Přehlídka trampské a country  písně s Vandrbalem  - srpen

Práskání zábava - srpen

Branný závod a pouštění draků – září

Vinobraní zábava - říjen

Mikulášská besídka a zábava – prosinec

Vánoční turnaj ve stolním tenisu - prosinec

Zimní sjezd na netradičních vozidlech – prosinec

Silvestrovský fotbálek - prosinec

Silvestrovská zábava – prosinec

Nákupní centra

 Obchod se smíšeným zbožím,  p.Milan  Staňo  Sosnová č.57,

  tel.554 230 174

Zábavní centra

 Ne

Kongresy a konference

 Ne

Opravny a servisy (auto, cyklo, …)

 Ne

Ostatní služby (kadeřnictví, čistírna…)

 Ne

 

6. Obecní majetek s možností využití pro CR

ozemky (ha)

 Sportovní areál –2 ha

Nemovitosti (objekty / velikost a počet)

 Šatny sportovního areálu, 17 m * 5 m

Jiné (např. areály – tzv. brownfieldy – vhodné pro využití)

 Přírodní částečně zastřešený areál Eldorádo –1 ha